algemene verkoop voorwaarde

 

Artikel 1, Definities.

In deze overeenkomst hebben de navolgende termen de daarachter vermelde betekenis.

“Vaarbon”

De door de Nationale Vaarbon BV. uitgegeven cadeaubon met cadeaubon code, die de toonder, onder de daarop vermelde voorwaarden, recht geeft op de afgifte van diensten bij de aangesloten acceptanten van de Nationale Vaarbon BV.

“Acceptant”

Een bij de Nationale Vaarbon BV. aangesloten dienstverlener, die vermeld staat op de website van de Nationale Vaarbon BV.

“Closed-loop”

Een Closed-loop cadeaubon betekent dat hij enkel te verzilveren is bij de uitgever zelf. Op de website van de Nationale Vaarbon leest u onder de knop inwisselen hoe dit in zijn werk gaat.

“Nationale Vaarbon BV”

1.1 De Nationale Vaarbon BV. is belast met het ontvangen en betalen van vaarbon tegoeden.

1.2 De cadeaubon die door de Nationale Vaarbon BV. wordt uitgegeven, digitaal en fysiek, is in wisselbaar bij alle deelnemende partners/acceptanten.

Artikel 2. Betaling en leveringstermijn.

2.1. De vaarbon wordt direct per mail of zo snel mogelijk per post aan de koper ter beschikking gesteld wanneer de betaling van het gehele bedrag bij de Nationale Vaarbon BV. is ontvangen.

2.2. Op grond van de specifieke aard van het betreffende goed (cadeaubon) is de consument verplicht tot 100% vooruitbetaling.

Artikel 3 Inwisselen.

3.1 De Nationale Vaarbon kan uitsluitend op de website van de Nationale Vaarbon verzilverd worden. Daar staan alle deelnemende partners vermeld op de acceptanten pagina.

3.2 Iedere vaarbon is voorzien van een unieke id-code. U dient de id-code zorgvuldig te bewaren. Ingeval van verlies of diefstal kunt u contact opnemen met de klantenservice. Bij verlies, (waaronder tevens begrepen het  per ongeluk wissen van de e-mail) kunt u tegen een administratieve vergoeding een nieuw exemplaar aanvragen.

3.3 De aard, waarde, duur, vervaldatum, en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de vaarbon en/of in de uiting (e-mail) waarin de id-code is opgenomen. De waarde is inclusief BTW. Iedere vaarbon is gedurende een bepaalde periode geldig zoals vermeld op de vaarbon. Na de vervaldatum kan de vaarbon niet meer worden gebruikt, voor de vervaldatum krijgt u de mogelijkheid om de vaarbon te verlengen tegen een administratieve vergoeding.

3.4 De vaarbon of de restwaarde daarvan kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

3.5 De Nationale Vaarbon BV. kan niet garanderen dat het assortiment, en de aanbiedingen die gelden op het moment van aanschaf van de Nationale Vaarbon nog van toepassing zijn op het moment dat de vaarbon wordt ingewisseld op de website van de Nationale Vaarbon, en vervangen wordt voor de voucher van de gekozen acceptant.

3.6 De voucher die u ontvangt nadat u op de website van de Nationale Vaarbon de vaarbon heeft ingewisseld bevat een verzilver-code, deze code is uniek en dient u goed te bewaren, u heeft deze code nodig om een afspraak te maken bij de door u gekozen partner van de Nationale Vaarbon BV.

3.7 Indien de vaarbon na betaling aan de Nationale Vaarbon BV. niet binnen de gestelde tijd in uw bezit is kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice, dit geldt ook voor de verzilver-code die u per e-mail ontvangt nadat u de vaarbon  op de website van de Nationale Vaarbon BV heeft verzilverd.

3.8 De voucher die u ontvangt nadat u de vaarbon heeft verzilverd, is slechts 1 jaar geldig: let goed op de vervaldatum. Deze is niet meer te verlengen bij de Nationale Vaarbon BV. Ingeval dat u geen afspraak kunt maken bij de door u gekozen acceptant meld je dan bij deze acceptant om samen tot een gewenste oplossing te komen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid.

4.1 Het wijzigen, het vervalsen of anderzinds aantasten van gegevens op de vaarbon of de werking van de vaarbon leidt ertoe dat de geldigheid van de vaarbon komt te vervallen.

4.2 Iedere poging tot fraude of andere niet toegestane handelingen worden geregistreerd, er wordt aangifte gedaan en leidt ertoe dat het gebruik van vaarbonnen aan de gebruiker wordt ontzegd.

4.3 Het is niet toegestaan vaarbonnen te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

4.4 De Nationale Vaarbon BV. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van de vaarbon ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Nationale Vaarbon BV. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de waarde van de bon.

Artikel 5. Algemene verordening gegevens bescherming.

5.1 Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de Europese unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Op de website van De Nationale Vaarbon BV vindt u ons privacy beleid. 

5.2 Door de aard van ons product kunnen wij niet anders als persoonsgegevens als e-mail, adres, en telefoon nummer aan u vragen, door het kopen van een vaarbon geeft u akkoord voor het opslaan van deze gegevens.

5.3 Met al onze partners hebben wij een verwerkingsovereenkomst.

Artikel 6. Geschillen.

6.1 Deze voorwaarden zijn opgesteld naar Nederlands recht. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die tussen aanbieder en de koper/ontvanger van de Nationale Vaarbon BV mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

mail adres:

info.nationalevaarbon@gmail.com